a list? of my very simpable favs? didn't expect to find THAT here... but oh well! (please do not simp for the CHILDREN in this list, thank you)

arashi narukami, aya maruyama, aza, dajeong, deng ziqi, dia, espresso cookie, jackson yee, jihoon, ling wen, mashiho, mika kagehira, moonlight cookie, ningguang, oona, qi rong, rei sakuma, roi, shi qingxuan, shxtou, sea fairy cookie, wang yibo, wen qing, xiao zhan, xiao xingchen, xingqiu, xinyan, xue yang, yeonjun